Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne w OSW w Borzygniewie (na terenie Paku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy) to pilotażowy projekt edukacyjny, mający na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wrocławskiego. Warsztaty organizowane są przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 700 uczniów, którzy od 19 października do końca listopada będą poszerzać swoją wiedzę pod okiem specjalistów.