Partnerzy

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Stowarzyszenie pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” (DOT) utworzyły władze samorządowe Dolnego Śląska w styczniu 2000 r. Organizacja ta została stworzona w wyniku przekształceń dokonywanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.
W wyniku reformy administracji państwowej i powołania nowych struktur samorządu terytorialnego, samorządy przejęły zadania związane ze strategią rozwoju regionalnego, w tym także w obszarze turystyki. Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

 

Przejdź do strony Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:  http://www.dot.org.pl

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.

Stowarzyszenie Ślężanie

Stowarzyszenie ŚLĘŻANIE

Misją LGD Ślężanie jest wykorzystanie naszej wiedzy, doświadczenia i zapału dla wspieranie wszystkich tych, których aktywność służy rozwijaniu potencjału społecznego naszej Ślężańskiej krainy.

 

Sklep Żeglarski HOBBY

Sklep Żeglarski HOBBY

Sklep Żeglarsko-Motorowodny Hobby to profesionalny partner sprzedający produkty  znanych firm: Honda, Yamaha, Mercury, Motor Guide, Quicksilver, Galeon, Brig, Grand, Vetus, Henrii Lloyd, Garmin, Harken, Aquarius, JMP, Szmagliński, Oliva, Apollo Sails, Czech i innych

MIKO SPORT

MIKO SPORT - szkoła windsurfingu,  sklep sportowy i wypożyczalnia sprzętu.

MIKO SPORT - szkoła windsurfingu,  sklep sportowy i wypożyczalnia sprzętu.