Konferencja z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego

4 października na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie została zorganizowana konferencja poświęcona realizacji projektu unijnego pn. „Budowa Ośrodka Sportów w Borzygniewie (I etap)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.