Borzygniew wieś na skraju Zalewu Mietkowskiego

Borzygniew - wieś położona w województwie dolnośląskie, w powiecie wrocławski, w gminie Mietków. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Mietków, Dzikowa, Buków, Maniów Mały, Wawrzeńczyce.

Ulice: Główna, Kwiatowa, Letniskowa, Ogrodowa, Przy Tamie, Różana, Rumiankowa, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Szeroka, Szkolna, Wałbrzyska, Wąska, Wodna, Zamkowa

Zabytki

Kościół pod wezwaniem świętej Barbary
Zabytkiem godnym uwagi we wsi jest kamienny, późnogotycki kościół pw. św. Barbary, wybudowany w XV w. Wewnątrz zachował się barokowy wystrój (ołtarz i ambona). Bardzo ciekawe jest gotyckie sakramentarium i dwie rzeźby świętych. Godne uwagi i obejrzenia są także płyty nagrobne z XVIII w.

Ruiny pałacu
W Borzygniewie zachowały się także interesujące ruiny późnorenesansowego pałacu zbudowanego na pocz. XVII w. (własność prywatna). Budowla powstała na planie prostokąta, kryta była dachami dwuspadowymi. Był to budynek czworoboczny, dwutraktowy, Z dekoracją sgraffitową i wysokimi podwójnymi szczytami. Zachowało się sklepienie kolebkowe w sieni wejściowej oraz portal ze starą tarczą. Późnorenesansowy charakter pałacu zatarły przebudowy w XVIII i XIX w. Pałac został zniszczony w 1945 r.